Login

Týden vědy na FJFI 2015

Miniprojekt: Rozhodování strojů a za pomocí strojů (UI)

POZOR: Sraz není v Troji, ale v ústavu ÚTIA, AV ČR v Ládví v 9:00.

Úvod

V běžném životě jsou všechna naše rozhodnutí ovlivněna mnoha faktory, které obvykle nabývají různých náhodných stavů. Motivace převést tyto reálné situace do počítačových systémů je velká. Takovýto převod má mnoho různých aplikací. Například je díky tomu možné na základě vyšetření pacientů navrhovat možnou diagnózu, podle situace na trzích určovat rizikovost investice, rozpoznávat lidskou řeč a převádět jí do textu... V rámci tohoto miniprojektu se studenti seznámí se strukturou Bayesovské sítě, jednoho z nástrojů teorie rozhodování. Na praktickém příkladě vyzkouší její konstrukci a použití. Na základě problému navrhnou strukturu jednoduché sítě. Následně pomocí počítačového softwaru naučí její parametry a využijí ji pro odhady.

Úloha: Využití Bayesovských sítí pro odhad konfigurace systému

V našem miniprojektu se pokusíme modelovat reálný exeprimentální systém. Tento systém si nejprve sestavíte a naměříte experimentální data. Následně se tato data využíjí pro učení stoje (PC) a predikci (odhad) různých parametrů systému.

Doporučená literatura

Následuje několik zdrojů, do kterých můžete před naším prvním setkání nahlédnout. Nemusíte se nikterak obávat, vše potřebné pak projdeme společně až se uvidíme. Takže pokud Vám něco nebude jasné tak se nic neděje. První dva body by bylo dobré alespoň navštívit a lehce projít, abychom mohli na něčem trochu stavět. Druhé dva jsou spíše doplňující a není nutné, abyste je procházeli.

Doufám, že to není zcela odrazující.

SRAZ

POZOR: Sraz není v Troji, ale v ústavu ÚTIA, AV ČR v Ládví v 9:00.