Login

Cvičení ZPRO na FJFI

TERMÍNY PRO OBHAJOBU ZÁPOČTU

Místnost T044 se nachází v budově Trojanova v přízemí za katedrou jazyků před vstupem na dvůr. Nejde o katedru KSI, ale o místnosti doktorandů KSI a kancelář dr. Jarého, není tudíž ani v chodbě KSI.

V níže uvedených termínech je možno obhajovat zápočtové programy, případně konzultovat rozpracované programy. Pro obhajobu zašlete vypracování nejlépe do předcházející soboty

24.1.20179:00-11:00T044
7.2.20179:00-11:00T044

Cvičení probíhá v úterý 7:30 - 9:10, 9:30 - 11:10, 11:30 - 13:10.

Sledujte tuto stránku pro informace o případných změnách ve výuce.

Řídíme se přednáškami doc. Viria. V případě dotazů se mne kontaktujte emailem, nebo po cvičení. Konzultace se domlouvají individuálně a obvykle jsou v pondělí v ÚTIA, AVČR - Ládví

Požadavky na zápočtový program

Následující zadání je rámcové, ale operace se sseznamem se mohou lišit. Před zpracováním úkolu se domluvte na konkrétní podobě buď osobně, nebo emailem.

Vytvořte program, který implementuje jednosměrně zřetězený spojový seznam. Do tohoto seznamu načtěte celá čísla ze souboru (neznámý počet). V seznamu vyhledejte nejmenší číslo a vypiště ho na obrazovku. Se seznamem proveďte další operace. Student musí být dále schopen tento program obhájit (odpovědět na otázky k jeho funkci) a případně doplnit dílčí funkce/změny. Program odešlete emailem, alespoň dva dny před plánovanou obhajobou.

Cvičení 9:30 - 11:10 má v projektu IO okomentovany výklad vstupů a vystupů. Na cvičení jsme naráželi na problémy z části způsobené tím, že v překladači ke CodeBlocks je chyba, o které jsem nevěděl. V souborech projektu jsou i instrukce k domácímu úkolu.

Programy vytvořené na cvičení ZPRO 2016 - C++

První dvě cvičení
Cykly
Pole
7:30 - 9:109:30 - 11:1011:30 - 13:10
Struktura Struktura Struktura
Struktura v2 Struktura v2 Struktura v2
Struktura v3 Struktura v3 Struktura v3
IO IO IO
posledni posledni posledni

Programy vytvořené na cvičení ZPRO 2015 - C++

Objem/obsah útvarů
Fibonachi
Pole
Struktura
Téměř seznam
Seznam
IO

Programy vytvořené na cvičení ZPRO 2014 - C++

Objem/obsah útvarů
Fibonacci
Pole
Matice
Ukazatele a struktury
Základ seznamu
Rozšíření seznamu dopolední cvič.
Rozšíření seznamu odpolední cvič.
Rozšíření seznamu s komentáři
Input output

Programy vytvořené na cvičení ZPRO 2013 - Pascal

Cvičení 2
Cvičení 3
Cvičení 4
Příkaz CASE
Práce s řetězci
Bludiště - výpis, pohyb
Bludiště - kompletní řešení
Porovnávač kvality aut
Porovnávač kvality aut se soubory
Porovnávač kvality aut - seznam